Vem uppfann samtalsterapi?

Det fanns en tysk som hette Paul Julius Moll, född 1835 och dog 1913. Han var en av de första att praktisera något som liknade samtalsterapi. Men det var Sigmund Freud som mynnade uttrycket samtalsterapi. Freud använde sig av termer som psykoanalys och freudiansk psykoanalys. Idag finns det många olika typer av terapier, och alla har sina egna unika element. Några exempel på dessa är kognitiv beteendeterapi, gruppterapi, familjeterapi och KBT.

Det finns många olika skolor inom detta och alla har sina egna unika tankar och teorier. Men det finns några grundläggande element som alla terapier har gemensamt. Dessa inkluderar: att erbjuda ett tryggt och lugnt utrymme för patienten att prata i, lyssnar aktivt på patienten, hjälper patienten att identifiera känslor och beteenden, hjälper patienten att utveckla coping-strategier, och jobbar för att stärka patientens självkänsla. Det finns många olika taggar och termer inom detta område, men i grunden handlar allt om att hjälpa patienten att komma till insikt om sig själv och sin situation, och sedan hitta strategier för att hantera det. Det finns ingen one size fits all-lösning, utan samtalsterapi måste anpassas efter patientens unika behov. Det är viktigt att komma ihåg att det tar tid, och att man inte kan förvänta sig mirakler över en natt. Det är en process som tar tid och arbete, både från patienten och terapeuten. Men med tålamod, engagemang och hårt arbete kan man nå långt.

Detta kan alla ha nytta av, för det man bär med sig kommer förr eller senare alltid upp till ytan och det är bättre att ha verktygen för att hantera det på ett konstruktivt sätt. Det finns ingen skam i att behöva hjälp, och det är faktiskt en av de starkare personlighetsdragen man kan ha. Man måste vara beredd att ta itu med sina problem och sin historia!

Mvh Lisa i Örebro